Paslaugos verslo klientams

 

Elektros energijos tiekimas

LESTO elektros energiją skirsto ir tiekia visoje Lietuvos teritorijoje. Bendrovė yra skirstomojo tinklo operatorė. Šį tinklą sudaro žemosios bei vidutinės įtampos elektros linijos ir įrenginiai.

LESTO taip pat reguliariai atlieka planinius elektros tinklo apžiūros ir remonto darbus, kurie užtikrina kokybišką ir patikimą elektros energijos tiekimą visoje Lietuvoje. Elektros energijos tiekimas nutraukiamas tik tais atvejais, kai nėra galimybių atlikti darbų nepertraukiant elektros energijos tiekimo. Daugiau informacijos, ką daryti tokiu atveju – skyrelyje "Elektros generatoriai".

Elektros skaitiklių įrengimas ir priežiūra

LESTO savo lėšomis įrengia ir prižiūri elektros energijos apskaitai Jums priklausančiuose objektuose naudojamus elektros skaitiklius bei juos valdančius laikrodžius.

Kartą per metus skaitiklius patikrina mūsų specialistai. Pasirašydami elektros pirkimo–pardavimo sutartį, Jūs įsipareigojate bendradarbiauti ir suteikti galimybę mūsų darbuotojams laisvai prieiti prie elektros įrenginių ir stebėti jų būklę.

Patariame:

 • kiekvieną mėnesį nurašant elektros skaitiklio rodmenis atidžiai apžiūrėti prietaisą, ar nematyti mechaninių jo pažeidimų (pvz., stiklo (ekrano), apsauginio skydo, plombų);
 • stebėti, ar prietaiso skaičiavimo mechanizmas sukasi tolygiai, be trukdžių;
 • atsiskaitant už suvartotą elektros energiją, stebėti, ar nepasitaiko didelių suvartotos elektros energijos kiekių šuolių – jų gali atsirasti dėl akimi nematomų skaitiklio gedimų.

Pastebėjus arba įtarus elektros skaitiklio pažeidimą, didelį suvartotos elektros energijos kiekio sumažėjimą ar padidėjimą, prašom nedelsiant apie tai informuoti mūsų specialistus trumpuoju telefonu 1802, el. paštu info@lesto.lt arba atvykti į klientų aptarnavimo centrą.

 

Paslaugos naujiems klientams

Naujas klientas – tai juridinis ar fizinis asmuo, pirmą kartą jungiantis savo elektros įrenginius prie LESTO elektros tinklo, arba esamas vartotojas, didinantis elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keičiantis anksčiau suteiktą elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, ar įrengtąjį vienfazį atvadą keičiantis trifaziu.

Jeigu Jūs pageidaujate:

 • prijungti savo elektros įrenginius prie elektros tinklo,
 • padidinti ar sumažinti leistinąją naudoti galią,
 • pakeisti vienfazį atvadą trifaziu ar atvirkščiai,
 • iškelti elektros skaitiklį iš patalpų ar perkelti į kitą vietą,
 • pakeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją,
 • atsisakyti leistinosios naudoti galios ar jos dalies ir perduoti ją kitam asmeniui tame pačiame objekte,
 • pertvarkyti ar iškelti LESTO elektros įrenginius, trukdančius statybai, vykdomai veiklai ar pan.,
 • laikinai prijungti elektros įrenginius,

Daugiau informacijos rasite čia .

AB LESTO aptarnaujamoje teritorijoje esančių ir Elektros energetikos plėtrai aktualių 110, 35 kV transformatorių pastočių sąrašas


Duomenų perdavimas nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams

Įsibėgėjant rinkos liberalizavimui, Jums atsiveria daugiau galimybių gauti geriausius elektros energijos pirkimo pasiūlymus. Mes norime Jums padėti greičiau pasinaudoti šiomis galimybėmis.  Tai paprasta – LESTO gali perduoti duomenis apie Jūsų įmonę bei elektros energijos vartojimo įpročius nepriklausomiems tiekėjams, kurie,  galėdami pasiūlyti geresnes elektros energijos pirkimo sąlygas, nedelsdami patys susisieks su Jumis.

Gavę Jūsų sutikimą, nepriklausomiems teikėjams pateiksime šiuos duomenis apie Jūsų įmonę:

 • įmonės rekvizitus
 • įmonei priklausančių objektų sąrašą
 • elektros energijos vartojimo per paskutinius 12 mėnesių statistiką
 • atsiskaitymų už elektros energiją per paskutinius 12 mėnesių ataskaitą

Šie duomenys nepriklausomiems tiekėjams reikalingi tam, kad jie galėtų įvertinti Jūsų elektros energijos vartojimo įpročius ir pateiktų geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį elektros energijos pirkimo pasiūlymą.

Prašome užpildyti sutikimo formą (spauskite čia), pasirašyti ir paženklinti įmonės antspaudu. Parengtos formos kopiją prašome atsiųsti elektroniniu paštu: sutikimai@lesto.lt.

 

Techninės priežiūros paslaugos

 • Elektros oro linijų atramų nuoma gatvių apšvietimo linijų, kabelinės televizijos linijų, optinių ryšių linijų tiesimui.
 • Technologinių pastatų ir elektros oro linijų atramų nuoma vaizdinės-reklaminės medžiagos (pvz. ženklų, rodyklių, nuorodų ir pan.) įrengimui.
 • Mobilių elektros stočių nuoma.

Dėl šių paslaugų prašome kreiptis el. paštu info@lesto.lt.

 • Prisijungimas
 • Paraiškos ir prašymai