Kainos ir tarifų planai

 

Verslo klientams nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos naujos elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos.

Kainos taikomos verslo klientams, kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo ir kurių objektai yra prijungti prie mūsų bendrovės skirstomojo tinklo.

 


PASTABA: į persiuntimo paslaugos kainas nėra įtraukta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina 0,01642 EUR/kWh


Kainos verslo klientams

Verslo klientai už persiuntimo paslaugas atsiskaito pagal tai, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją:

Iš žemosios įtampos elektros tinklų
Tarifai ir jų dedamosiosMato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
Kaina be PVM
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,28 2,78
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,030 0,020 0,009
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,28 2,78
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,032 0,021 0,009
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,023 0,015 0,007
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,28 2,78
maksimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,039 0,025 0,011
vidutinių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,028 0,018 0,008
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,023 0,015 0,007
minimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,023 0,015 0,007
Iš žemosios įtampos elektros tinklų ir kurių objekto leistinoji naudoti galia 400 kW ir didesnė
Tarifai ir jų dedamosiosMato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
Kaina be PVM
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,55 2,78
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,030 0,017 0,009
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,55 2,78
maksimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,039 0,021 0,011
vidutinių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,028 0,015 0,008
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,023 0,013 0,007
minimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,023 0,013 0,007
Iš vidutinės įtampos elektros tinklų
Tarifai ir jų dedamosiosMato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
Kaina be PVM
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,54 1,42 2,75
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,018 0,013 0,008
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,54 1,42 2,75
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,019 0,013 0,008
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos
dedamoji
EUR/kWh 0,014 0,010 0,006
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,54 1,42 2,75
maksimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,022 0,016 0,010
vidutinių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,016 0,012 0,007
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,014 0,010 0,006
minimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,014 0,010 0,006


Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.
 

Patikimumo kategorijaMato vnt.Patikimumo kategorijos dedamosios
Žemojoje įtampojeVidutinėje įtampoje
Kaina be PVM
1 (pirma) EUR/kW/mėn. 1,04 0,52
2 (antra) EUR/kW/mėn. 0,52 0,26

Garantinio tiekimo kaina

Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, garantinio elektros energijos tiekimo kaina nuo 2015 m. yra 6,454 EUR ct/kWh (22,284 ct/kWh) be PVM.

Garantinis elektros energijos tiekimas taikomas vartotojams, kurie iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau - EEĮ) nustatytos datos nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją.

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama pagal EEĮ, visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25.


Naudinga

Palankiausio tarifo plano skaičiuoklė,
tarifo plano keitimas
  Naudojamų terminų 
žodynėlis
  • Prisijungimas
  • Paraiškos ir prašymai