Kainos ir tarifų planai

 

Verslo klientams nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos naujos elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos.

Kainos taikomos verslo klientams, kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo ir kurių objektai yra prijungti prie mūsų bendrovės skirstomojo tinklo.

 


PASTABA: į persiuntimo paslaugos kainas nėra įtraukta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina 0,01642 EUR/kWh


Kainos verslo klientams

Verslo klientai už persiuntimo paslaugas atsiskaito pagal tai, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją:

Iš žemosios įtampos elektros tinklų
Tarifai ir jų dedamosiosMato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
Kaina be PVM
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,28 2,78
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,030 0,020 0,009
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,28 2,78
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,032 0,021 0,009
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,023 0,015 0,007
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,28 2,78
maksimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,039 0,025 0,011
vidutinių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,028 0,018 0,008
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,023 0,015 0,007
minimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,023 0,015 0,007
Iš žemosios įtampos elektros tinklų ir kurių objekto leistinoji naudoti galia 400 kW ir didesnė
Tarifai ir jų dedamosiosMato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
Kaina be PVM
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,55 2,78
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,030 0,017 0,009
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,55 1,55 2,78
maksimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,039 0,021 0,011
vidutinių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,028 0,015 0,008
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,023 0,013 0,007
minimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,023 0,013 0,007
Iš vidutinės įtampos elektros tinklų
Tarifai ir jų dedamosiosMato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
Kaina be PVM
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,54 1,42 2,75
vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,018 0,013 0,008
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,54 1,42 2,75
dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,019 0,013 0,008
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos
dedamoji
EUR/kWh 0,014 0,010 0,006
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji EUR/kW/mėn. 0,54 1,42 2,75
maksimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,022 0,016 0,010
vidutinių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,016 0,012 0,007
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų
energijos dedamoji
EUR/kWh 0,014 0,010 0,006
minimalių apkrovų energijos dedamoji EUR/kWh 0,014 0,010 0,006

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.
 

Patikimumo kategorijaMato vnt.Patikimumo kategorijos dedamosios
Žemojoje įtampojeVidutinėje įtampoje
Kaina be PVM
1 (pirma) EUR/kW/mėn. 1,04 0,52
2 (antra) EUR/kW/mėn. 0,52 0,26


Kitos kainos

Garantinio tiekimo kaina

Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, garantinio elektros energijos tiekimo kaina nuo 2015 m. yra 6,454 EUR ct/kWh (22,284 ct/kWh) be PVM.

Garantinis elektros energijos tiekimas taikomas vartotojams, kurie iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau - EEĮ) nustatytos datos nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją.

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama pagal EEĮ, visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25.

Naudojimosi elektros tinklais kaina

Elektros energiją gaminančių LESTO klientų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją:

Skirstomojo tinklo įtampa EUR/kWh (be PVM) EUR/kWh (su PVM)
Vidutinė įtampa 0,01586 0,01919
Žemoji įtampa 0,03043 0,03682
Reaktyvinės elektros energijos kainos

Trečiosios grupės klientai (kurių objekto leistinoji naudoti galia yra daugiau 30 kW) ir skirstomųjų tinklų operatoriai (lokaliojo tinklo savininkai), nepriklausomai nuo tinklo įtampos, iš kurios gaunama elektros energija, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į bendrovės tinklą moka 1,2 euro ct/kVArh (4 ct/kVArh), už suvartojimą – 0,6 euro ct/kVArh (2 ct/kVArh).

  • Prisijungimas
  • Paraiškos ir prašymai

Susisiekite su mumis