Paslaugos privatiems klientams

 

Galite pateikti paraišką neišeidami iš namų savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt arba kreiptis į bet kurį LESTO klientų aptarnavimo centrą, jei Jūs pageidaujate:

 • prijungti savo elektros įrenginius prie elektros tinklo,
 • padidinti ar sumažinti leistinąją naudoti galią,
 • pakeisti vienfazį atvadą trifaziu ar atvirkščiai,
 • iškelti elektros skaitiklį iš patalpų ar perkelti į kitą vietą,
 • pakeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją,
 • atsisakyti leistinosios naudoti galios ar jos dalies ir perduoti ją kitam asmeniui tame pačiame objekte,
 • pertvarkyti ar iškelti LESTO elektros įrenginius, trukdančius statybai, vykdomai veiklai ar pan.,
 • laikinai prijungti elektros įrenginius,
 • Sudaryti naują sutartį, pasikeitus objekto savininkui,
 • Pateikti paraišką naujam elektros įvadui ir elektros energijos sutarties sudarymui.

SVARBU: užsisakant šias paslaugas pildoma naujo kliento paraiška*.

*Naujas klientas – tai juridinis ar fizinis asmuo, pirmą kartą jungiantis savo elektros įrenginius prie LESTO elektros tinklo, arba esamas vartotojas, didinantis elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keičiantis anksčiau suteiktą elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją ar įrengtąjį vienfazį atvadą keičiantis trifaziu.

Elektros energijos tiekimas

LESTO yra elektros skirstomųjų tinklo operatorius, elektros energiją skirstantis ir tiekiantis visoje Lietuvos teritorijoje. Bendrovės valdomą tinklą sudaro:

 • žemos įtampos elektros linijos,
 • vidutinės įtampos elektros linijos, 
 • žemos ir vidutinės įtampos elektros linijų įrenginiai.

Elektros skaitiklių įrengimas ir priežiūra

Pasirašydami elektros pirkimo–pardavimo sutartį, Jūs įsipareigojate bendradarbiauti ir suteikti galimybę mūsų įgaliotiems atstovams laisvai prieiti prie elektros įrenginių ir stebėti jų būklę.

Skaitiklių rodmenų nurašymo paslaugas vykdo ne tik AB LESTO, bet ir susivienijusių paslaugų teikėjų grupė UAB „Mano būstas LT“ bei UAB „Naujamiesčio būstas“. Visi skirstomajame tinkle dirbantys rangovų darbuotojai su savimi turi ir pareikalavus pateikia specialius pažymėjimus, patvirtinančius AB LESTO įgaliojimą atlikti elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimą.

Informaciją apie deklaruotus ir planinių patikrinimų metu nurašytus elektros apskaitos  prietaisų  rodmenis AB LESTO klientai gali rasti savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt.

Patariame:

 • kiekvieną mėnesį nurašant elektros skaitiklio rodmenis atidžiai apžiūrėti prietaisą, ar nematyti mechaninių jo pažeidimų (pvz., stiklo (ekrano), apsauginio skydo, plombų);
 • stebėti, ar prietaiso skaičiavimo mechanizmas sukasi tolygiai, be trukdžių;
 • atsiskaitant už suvartotą elektros energiją, stebėti, ar nepasitaiko didelių suvartotos elektros energijos kiekių šuolių – jų gali atsirasti dėl akimi nematomų skaitiklio gedimų.

Pastebėjus arba įtarus elektros skaitiklio pažeidimą, didelį suvartotos elektros energijos kiekio sumažėjimą ar padidėjimą, prašome nedelsiant apie tai informuoti mūsų specialistus trumpuoju telefonu 1802.

 

 

 • Prisijungimas
 • Paraiškos ir prašymai