Terminų paaiškinimai

 

Privatūs klientai (pirmosios grupės klientai) - fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, t. y. individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams, nenaudojamiems su verslu ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti.

Tarifas - patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos ir pastovioji dedamosios.

Tarifo planas - elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Klientas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam jo objektui, gali pasirinkti tik vieną tarifo planą.

Energijos dedamoji
- klientui patiektos vienos elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų.

Pastovioji dedamoji
- nekintanti (nepriklausoma nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto) tarifo sudedamoji dalis vienam mėnesiui, taikoma vienam kliento objektui.

Vienos laiko zonos tarifas
- tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Dviejų laiko zonų tarifas
- tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.

Dieninė energijos dedamoji
- savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 iki 23.00 val. patiektos vienos elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji
- savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiu, kuriuo galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie nurodyto laiko pridedama viena valanda.

Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami (pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 iki 24.00 val. ir pan.). 

  • Prisijungimas
  • Paraiškos ir prašymai

Susisiekite su mumis