Kitų paslaugų įkainiai

 

Kitos LESTO teikiamos paslaugos:

  • elektros energijos persiuntimo apribojimas, nutraukimas ir atnaujinimas;
  • elektros apskaitos schemos, elektros apskaitos prietaiso patikrinimas, remontas, keitimas;
  • pažymos dėl apmokėjimo už suvartotą elektros energiją išdavimas;
  • elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas  verslo klientams laiku nepateikus informacijos apie suvartotos elektros energijos kiekius .  Kitų LESTO paslaugų įkainiai

 

Įkainių taikymo sąlygos

Elektros energijos persiuntimo apribojimo, nutraukimo arba atnaujinimo paslaugų įkainiai taikomi :

  1. kai klientas nesilaikė sutarties sąlygų ir  jam buvo suteiktos elektros energijos tiekimo apribojimo, nutraukimo arba atnaujinimo paslaugos (pagal 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatas);
  2. kai elektros energijos persiuntimas buvo apribotas, nutrauktas arba atnaujintas kliento  prašymu.

Elektros apskaitos prietaisų patikrinimo ir pakeitimo paslaugų įkainiai taikomi:

  1. kai kliento prašymu pakartotinai per pastaruosius 12 mėnesių atliekamas elektros apskaitos prietaisų patikrinimas ir paaiškėja, kad prašymas buvo nepagrįstas;
  2. pakeitus elektros apskaitos prietaisą, kurio gedimas atsirado dėl sąmoningų kliento veiksmų, t. y., kai mechaniškai pažeistas skaitiklio korpusas, stiklas, vidaus detalės, prietaisas sudegintas naudojant neleistinai didelę srovę arba yra nuplėštos, sugadintos metrologinės patikros plombos.
  • Prisijungimas
  • Paraiškos ir prašymai

Susisiekite su mumis